October 19th, 2020

pipa

Kansatieteellisen romantiikan välivaihe


Toinen Vilkunan lähtökohdista oli itse sana tai nimi Kainuu, jonka hän palautti muotoihin kainus, kairus, kailus eli reen kaplas eli monen mutkan kautta nuijamainen sauva. Perinteelliset etymologiset selitykset Vilkuna hylkäsi edes pohtimatta niitä. Kuitenkin hän jo itsekin tuli tavallaan myöntäneeksi oman etymologiansa erinomaisen suuren hypoteettisuuden todetessaan muun muassa näin: ”Sanan yleisempi merkitys on hyvinkin voinut olla nuijamainen sauva, jota teknillisenä terminä on voitu käyttää useammassakin tapauksessa.” 110 Vilkunan hypoteesia on käsitykseni mukaan pidettävä kansatieteellisen romantiikan piiriin kuuluvana oppineena ajatusrakennelmana, jolla ei ole yhteyttä historiallisiin lähteisiin.

Collapse )
  • Current Music
    Снег кружится, летает, летает
  • Tags